Thành viên của chúng tôi

Nguyễn Văn Vỵ

Nguyễn Văn Vỵ

Kiến Trúc Sư
Công Ty Arch Channel
Nguyễn Khắc Hiến

Nguyễn Khắc Hiến

Kiến Trúc Sư
Công Ty Arch Channel
Lê Tuấn Huy

Lê Tuấn Huy

Thiết kế nội thất
Công Ty Arch Channel
Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt

Kỹ sư
Công ty Arch Channel
N.T Cẩm Linh

N.T Cẩm Linh

Nhân sự
Công ty Arch Channel